16 results for хоризонт 2020

Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП

Обосновка: Програмата Хоризонт 2020 финансира европейски микро, малки и средни предприятия, търсещи да реализират своите най-иновативни идеи в някоя от следните области: Допустими кандидати: Действащи или новосъздадени микро, малки и средни предприятия, предлагащи революционни иновации с амбиции за растеж на европейско ниво, които добре познават целевия пазар и имат убедителен план за пазарна реализация. *Поощряват …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82-2020-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d1%81%d0%bf/

Стимулиране на използването на нанотехнологиите, авангардните материали и усъвършенстваните производствени системи

Бюджет: 67,2 милиона евро (2016 – 2017 г.) Програмата „Хоризонт 2020” инвестира в малки и средни предприятия, които създават добавена стойност чрез съчетаване на научните достижения с практиката, позволявайки развиването на недокрай използвания потенциал в следните области: 1. Нанотехнологии Цели се въвеждането на леки, мултифункционални, икономични и щадящи околната среда нано- продукти с различно практическо …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%82/

Развитие и изследване на сигурността

Бюджет: 30 милиона евро (2016 – 2017 г.) За да ангажира малките и средните предприятия в иновативни дейности в областта на сигурността, особено тези предприятия, които традиционно не предприемат такива дейности, програмата „Хоризонт 2020” предоставя финансова помощ за фирми с иновативни идеи, спомагащи за постигане на следните конкретни цели: 1. Борба с престъпността, незаконния трафик …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0/

Нови бизнес модели за приобщаващи и иновативни общества

Бюджет: 22.2 милиона евро (2016 – 2017 г.) Програмата „Хоризонт 2020” финансира малки и средни предприятия в традиционни и нови сектори, включително социални предприятия и културни дейци, да развиват иновативна дейност и да растат отвъд традиционните си граници чрез използването на нови бизнес модели и организационни методи. Финансирането е насочено към МСП, развиващи и прилагащи …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd/

Космически изследвания

Бюджет: 24 милиона евро (2016 – 2017 г.) Програмата „Хоризонт 2020” подкрепя малки и средни предприятия с дейност в областта на космическите продукти и услуги, включително и онези, които традиционно не се занимават с такава. Техните идеи трябва да допринасят за устойчивото развитие на европейската космическа промишленост и нейната стратегическа независимост – чрез спомагане за …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/

Иновации в областта на т. нар. „синя” икономика

Бюджет: 19.5 милиона евро (2016 – 2017 г.) Хоризонт 2020 оказва финансова подкрепа на малки и средни предприятия за разработката на иновативни решения в областите на морските биотехнологии и секторите на рибарството и аквакултурите с фокус върху пазарно ориентираните дейности и развитието на потенциала за растеж и интернационализация. МСП могат да допринесат значително за развитието …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d1%8f-%d0%b8/

Иновации за постигане на устойчиви и конкурентоспособни селско стопанство, горско стопанство, хранително-вкусова промишленост, производство на биологична основа

Бюджет: 57,6 милиона евро (2016-2017 г.) Програмата Хоризонт 2020 взима предвид потенциала на малките и средните предприятия за разработката на рентабилни решения, използващи ефективно наличните ресурси, с цел осигуряване на достатъчна наличност на безопасна, здравословна и качествена храна и други продукти на биологична основа. Тази цел може да се постигне чрез разработката на продуктивни, устойчиви …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba/

Интелигентни концепции за транспорт и мобилност

Бюджет: 118.8 милиона евро Програмата „Хоризонт 2020” финансира иновации от МСП, които да подсигурят способността на европейския транспорт да доставя най-добрите продукти и услуги в оптимално време и на оптимална цена, за да запази лидерските си позиции, да създава нови работни места и да се справи с проблемите на околната среда и мобилността. Подходящи за …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/

Иновации за нисковъглеродна и ефективна енергийна система

Бюджет: 96 милиона евро (2016 – 2017 г.) Малките и средните предприятия играят ключова роля в развитието на ресурсноефективни, икономически изгодни и достъпни технологични решения, които устойчиво да повишат ефективността на енергийната система. С оглед на това, програмата „Хоризонт 2020“ подпомага тези предприятия, които допринасят за постигането на една или повече от следните цели: 1. …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/

ИКТ решения за здравословен живот и достойно остаряване

Бюджет: 30.5 милиона евро (2016 – 2017 г.) Програмата „Хоризонт 2020” финансира дейностите на малки и средни предприятия, които разработват продукти и услуги в областта на електронното здравеопазване и ИКТ решения за здравословен начин на живот и за грижи за добро физическо състояние. Областта на електронното здравеопазване включва използването на ИКТ (вкл. на мобилни устройства) …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d0%b8%d0%ba%d1%82-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b8-%d0%b4%d0%be/